Właśnie startują...

Obowiązek informacyjny

Masz prawo wiedzieć dlaczego, jakie i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Informujemy Cię o tym w obowiązku informacyjnym.

Informacje ogólne

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Firma 3K Robert Siata z siedzibą w Jaworznie przy ul. Bursztynowej 3, NIP: 6321802367, REGON: 278234870, 32 32-31-31-1 791-111-031, e-mail:

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony DanychPatrycją Hładoń:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl
2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych: ul. Bursztynowa 3, 43-600 Jaworzno

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki, w tym podnoszenia jakości pracy placówki oraz jej rozwoju organizacyjnego.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1) Przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa dot. postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
2) Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem Danych w zakresie realizacji zadań statutowych placówki. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
- Dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
- Sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
- Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,
- Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

Podstawa podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy też statutowym koniecznym do realizacji zadań placówki. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych za Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy placówki i wpłynie na jakość świadczonych usług, jak również może zaważyć na bezpieczeństwu wychowanków.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

MalutkieMisie.pl lubią ciasteczka

Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies [ciasteczek], w której informujemy o celu używanych przez nas cookies, ich rodzajach, sposobach korzystania i ich usuwania.

Co to są pliki cookies?

Ciastko (ang. cookie) to mały plik tekstowy, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę (więcej informacji technicznych znajdziesz np. w Wikipedii). Pliki takie mają różne funkcje, przechowują też różne dane.

Do czego strona MalutkieMisie.pl wykorzystuje ciasteczka?

Ciasteczka wykorzystujemy jedynie do zbierania statystyk o wizytach na stronie. Dzięki temu wiemy, jakie podstrony najczęściej są odwiedzane i co interesuje użytkowników naszego serwisu najbardziej. W efekcie możemy nieustannie ulepszać strukturę naszego serwisu i jego zawartość. Ciastka w serwisie malutkiemisie.pl nie pozwalają identyfikować Cię w żaden inny sposób, niż za pomocą adresu IP urządzenia, z którego łączysz się z serwerem, na którym znajduje się nasza strona www. Do tego zbierane w ten sposób dane są okresowo usuwane z bazy danych systemu statystyk. Najważniejsze jednak jest to, że ciasteczka nie dają nam żadnej możliwości dostępu do Twojego komputera ani do jakichkolwiek danych osobowych.

Co możesz z tym zrobić?

Przede wszystkim: to Ty decydujesz, czy korzystasz z ciastek w swojej przeglądarce, czy nie. W każdej chwili możesz zablokować ich używanie. Sposoby na blokowanie cookies znajdziesz w dokumentacji swojej przeglądarki internetowej. W przypadku naszej witryny wyłączenie obsługi cookies nie będzie miało jakiegokolwiek wpływu na jej funkcjonalność, ale musisz wiedzieć, że są strony i aplikacje webowe, na których ciasteczka muszą być włączone, abyś w ogóle mógł z nich korzystać. Chcesz wiedzieć więcej? Informacje znajdziesz np. w serwisie wszystkoociasteczkach.pl.

Obce ciastka

Na stronie internetowej wykorzystujemy wtyczki serwisu społecznościowego facebook. Nie odpowiadamy za żadne dane i informacje, które dzięki ich implementacji są przesyłane pomiędzy Twoim komputerem a serwerami tej aplikacji. W szczególności wtyczki te mogą zapisywać i pobierać swoje pliki cookies. Nie mamy na to żadnego wpływu - jeszcze raz przypominamy, że w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki możesz zablokować możliwość przesyłania takich danych. Szczegóły znajdziesz w dokumentacji konkretnej aplikacji, z której korzystasz w celu przeglądania stron internetowych.

Linki do innych stron

Nasza strona może zawierać linki do innych stron w Internecie. Musisz pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad stronami, do której te linki prowadzą, w szczególności nie mamy wpływu i nie jesteśmy odpowiedzialni za ochronę Twojej prywatności na tych obcych stronach.

„Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane. Trzeba im także pozwolić chodzić.”

Jean-Paul Sartre

To nie jest zwykły żłobek

Przekonaj się sam.