Właśnie startują...

Cele i zadania

realizowane w Prywatnym Klubie dla Dzieci "Malutkie Misie"

  1. Troszczymy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój dzieci, zapewniamy im prawidłowe żywienie oraz odpoczynek. Sprawujemy opiekę dla dzieci w wieku do 3 lat przestrzegając wszystkich przepisów i ustaw.
  2. Zapewniamy fachową opiekę i wspomagamy rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku. Dzieciom zapewniamy wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, stwarzamy warunki do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.
  3. Wspomagamy indywidualny rozwój i wczesną edukację dzieci. Rozwijamy i wspieramy potencjał każdego dziecka, uwzględniając jego indywidualne potrzeby. Troszczymy się o zapewnienie równych szans, umacniamy wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu. Kształtujemy umiejętności obserwacji, ułatwiamy dzieciom poprzez zajęcia dydaktyczne rozumienie zjawisk zachodzących w otoczeniu.
  4. Wspieramy rozwój umysłowy dziecka, poprzez zajęcia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze rozwijamy jego myślenie, mowę oraz zapoznajemy z otaczającym środowiskiem i przyrodą. Kształtujemy pierwsze postawy społeczne współdziałania w zespole rówieśników, rozwijamy uczucia przywiązania i życzliwości. Poprzez zabawę wyrabiamy w dzieciach nawyki higieny życia codziennego.
  5. Rozwijamy wyobraźnię dzieci poprzez różne formy działalności takie, jak zabawy plastyczno-techniczne, muzyczno rytmiczne i wiele innych. Rozbudzamy ciekawość poznawczą, zachęcamy dzieci do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć. Rozwijamy wrażliwość estetyczną, tworzymy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.
  6. Współdziałamy z Rodzicami/Opiekunami prawnymi poprzez pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, udzielamy rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju, uzgadniamy wspólnie kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych realizowanych w naszym Klubie.

„Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane. Trzeba im także pozwolić chodzić.”

Jean-Paul Sartre

To nie jest zwykły żłobek

Przekonaj się sam.