Właśnie startują...

"Maluch+" 2021

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - moduł 4

  1. Informujemy, że jesteśmy beneficjentami programu "Maluch+" 2021 - moduł 4. Jest to resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
  2. Program ma za zadanie dofinansowanie miejsc opieki w żłobku/klubie dziecięcym.
  3. Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym. Celem programu "Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla dzieci.
  4. Wysokość dofinansowania, którą pozyskaliśmy w 2021 r. z Budżetu Państwa,
    wynosi 33 600 zł.
  5. Wysokość dofinansowania na jedno dziecko wynosi 80 zł./ m-c.
  6. Cała kwota dofinansowania - zgodnie z warunkami umowy - przeznaczona jest na obniżenie opłat czynszowych rodziców.
  7. Więcej informacji o programie Maluch+ znajduje się na stronie ttps://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2024
  8. Plakat informacyjny znajduje się poniżej.

„Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane. Trzeba im także pozwolić chodzić.”

Jean-Paul Sartre

To nie jest zwykły żłobek

Przekonaj się sam.